Antoni Besses

Barcelona ( 1945 )
Antoni Besses
Pianista i compositor. Començà a estudiar música amb la seva mare i acabà de cursar els seus estudis de piano, composició i música de cambra al Conservatori Superior Municipal de Barcelona. Tingué contactes amb O.Messiaen, i Pierre Sancan. Ha guanyat diversos premis tan de direcció com de piano. Ha realitzat nombroses gires i enregistraments com a pianista, a més de col•laborar amb orquestres i música de cambra.

Com a compositor destaca la seva obra de cambra principalment amb solistes de flauta, violí i violoncel. També ha escrit obres orquestrals i vocals, i ha demostrat interès pel ballet i la música electrònica.