Moritz Moszkowski

Breslau ( 1854 ) - Paris ( 1925 )