Joan Comellas

El Masnou - Barcelona ( 1913 ) - Barcelona ( 2000 )
Joan Comellas
Compositor conegut com a “el Satie de Masnou”. Es dedicà a la creació musical a partir de 1946 en entrar a formar part del grup de Els Vuit juntament amb altres pintors, poetes, escultors i músics. Les seves obres d’aquest primer moment traspuen rebeldia, tendències impressionistes i influències de l’Escola de Viena. Els seus coneixements de música eren minsos i es deixa endur per les seves emocions artístico-musicals i els consells de Taltabull. Aquest fet ell el considera positiu per evitar l’encorsetament dels coneixements tècnics, i poder tendir més fàcilment cap a la llibertat tonal absoluta, la música concreta i la electroacústica.

Va pertànyer al Cercle Manuel de Falla de Barcelona (1947) i a Campo de Música (1958).

Va fer provatures en camps variats, tant des del punt de vista geogràfic com en gèneres orquestrals, de teatre, cambra, capella, cant i piano.