Àngel Cerdà

Oviedo ( 1924 )
Àngel Cerdà
Compositor. Cursà els seus estudis al Conservatori del Liceu de Barcelona amb Pere Vallribera (piano) i Cristòfor Taltabull (composició). Un cop finalitzats els estudis començà a treballar la polimodalitat com a tècnica musical. Va ser membre actiu del Círculo Manuel de Falla, societat fundada al 1947 que dugué a terme una important tasca de dinamització de la composició musical a Catalunya a favor de les noves tendències.

La seva producció musical té dos períodes molt definits: la dècada dels 50, on quasi tota la seva obra està escrita per a instruments solistes o conjunts de cambra; i la dècada dels 80, on hi ha més obra orquestral. En el període entre les dues etapes només escrigué Trece conciones populares catalanas.

La seva obra té influències impressionistes i més tard expressionistes, fent que tingués un gran reconeixement al moment, i durant el segon període aconsegueix que la seva obra tingui més solidesa. Té un domini de la forma i força habilitat en la utilització dels recursos tímbrics, a més d’influències folklòriques i de l’expressionisme.