Enric Casals

Barcelona ( 1892 ) - Barcelona ( 1986 )
Enric Casals
Violinista, compositor i director. És el germà del reconegut violoncel•lista Pau Casals, amb el qual tingué tan estretes relacions afectives com de treball, fent que tinguin afinitats estètiques. Començà la formació amb la seva mare i el mestre Gálvez, i després es traslladà a Brussel•les per perfeccionar el violí i la composició, i a Praga.

Actuà com a violinista en importants orquestres tan catalanes com estrangeres. Creà al 1921 el Quartet Casals, i també fou el fundador i director de l’Institut Musical Casals de Barcelona. Exercí també de director de nombroses orquestres. Es dedicà a instrumentar composicions orquestrals del seu germà, com el Pessebre i l’himne a l’ONU.

La seva estètica compositiva és dins la tradició: equilibrat, bell, ben confeccionades... i entre la seva obra hi trobem sardanes (es considera el continuador de la sardana de Garreta) o altres obres com el Concert per a violí i orquestra, Suite per a violoncel, etc.

Publicacions (0)

Enric Casals