Comprar
TR00721 guit
Xavier Coll
Tritó
9
2010
2010
9790692046233
La fantasia en do menor de Sylvius Leopold Weiss (Praga, 1719) va ser probablement composta per a llaüt d’onze ordres, primera versió del llaüt barroc. Per aquesta edició s’ha fet una transcripció a partir del manuscrit de Londres (British Library), reprodu´t al prefaci de la partitura.