Entre dos per a dues guitarres

Peregrí Portolés Chulvi