El archivo de los sonidos. la gestión de fondos musicales.
Preu: 33,43 €
Comprar
No disponible en aquests moments. Contacta amb nosaltres per a més informació.
DL00731 Publicaciones ACAL
523
2008
2008
9788461229338
Aquesta colÀlecció d’estudis aborda l’anàlisi de l’objecte o documents musicals, els procediments o mètodes de tractament i els subjectes o centres que conserven els registres musicals. La recopilació de les aportacions dels més importants experts permet un examen detingut i útil de l’actual estat de la qüestió dels arxius musicals i dels problemes que la documentació musical suscita en qüestions d’organització, descripció, difusió, conservació, etc. L’obra resulta especialment útil per a arxivers, musicólogos i altres professionals relacionats amb la matèria, però també representa una bona ocasió per a endinsar-se en el coneixement aplicat i actualísimo d’aquest important sector del nostre patrimoni cultural.
A. LA DOCUMENTACIÓN MUSICAL A.1. Los archivos musicales: estado de la cuestión A.2. Archivos musicales: un acercamiento a la historia y tipos de archivos musicales en el entorno hispánico A.3. La documentación musical: fuentes para su estudio B. EL TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN MUSICAL B.1. La organización de archivos musicales B.2. Pautas para el tratamiento de archivos musicales. El Archivo Catedral de Salamanca B.3. Normas de descripción de fondos musicales B.4. Catalogación, microfilmación, estudio, edición y difusión del patrimonio musical de la Iglesia Católica en Andalucía por el Centro de Documentación Musical de Andalucía (1987-2007) B.5. La conservación y restauración de cantorales y partituras musicales B.6. Conservación de los documentos sonoros B.7. Legislación en materia de archivos musicales C. LOS CENTROS DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL C.1. Los archivos musicales de las catedrales españolas C.2. Fondos musicales en el Archivo General de Palacio C.3. La documentación musical en la Biblioteca Nacional.Historia, estructura y tipos de documentos C.4. El Archivo y la Biblioteca del Real Conservatorio de Música de Madrid C.5. Los archivos musicales familiares y personales C.6. Archivos sonoros: la voz callada de la documentación musical C.7. Los archivos de música popular de tradición oral (folklore musical) C.8. Los centros de documentación musical en España: difusión del patrimonio y proyectos internacionales C.9. El Centro de Investigación de Música Religiosa Española (CIMRE) BIBLIOGRAFÍA GENERAL SOBRE ARCHIVOS MUSICALES