Técnicas de creatividad musical. Introducción al conocimiento de la armonía y el contrapunto.

Edgar Ferrer
Técnicas de creatividad musical. Introducción al conocimiento de la armonía y el contrapunto.
Preu: 15,60 €
Comprar
DL00626 Octubre
96
1999
1999
9879772504
Aquest treball és fruit de l’experiència i la pràctica del músic argentí Edgar Ferrer. Està destinat a orientar l’aprenentatge dels conceptes bàsics de la teoria de la música des d’una base pràctica per a fomentar la capacitat creadora.