VII Simposium i Jorandes Internacionals de l’Orgue Historic de les Balears.

VII Simposium i Jorandes Internacionals de l’Orgue Historic de les Balears.
Preu: 12,48 €
Afegir a la cistella
No disponible en aquests moments. Contacta amb nosaltres per a més informació.
DL00572 Fundació ACA
333
2001
2001
GABRIEL REUS I MAS En el centenari del naixement de Mn. Bartomeu Ballester i Montserrat GABRIEL BLANCAFORT I PARIS Façanes mallorquines i catalanes, del gòtic al barroc ANTONI MULET I BARCELÓ Mn. Bartomeu Ballester i Montserrat: orgues, orgueners i organistes del seu temps GUILLEM PIZÀ I ROSSELLÓ Mn. Bartomeu Ballester,músic campaner MIQUEL PONS I BONET Imatges sobre Mn. Bartomeu Ballester PILAR GONZÁLEZ / LEONOR ISERN / FAUSTO ROLDÁN Papers auògrafs de Bartomeu Ballester Montserrat a la Biblioteca March de Palma JOAN MARÍ I CARDONA L’orgue de Santa María d’Eivissa PEDRO MIGUEL LÓPES MUÑOZ Historia de los órganos de Ibiza RAMÓN ROSSELLÓ I VAQUER / JOAN PARETS I SERRA Antoni Beltran,prevere Alcudienc; organista a València (segles XVI . XVII) ANTONI MULET I BRCELÓ L’orgue començat per Joanot d’Osona per a la ciutat d’Alcudia (1595) JOAN PARETS I SERRA Llista dels organistes mallorquins nats en els segles XIV-XV-XVII i apèndixs VII Trobada de Documentalistes Musicals SEBASTIÀ TRIAS I MERCANT Antropología, Història i Musicología CRISTINA MENZEL SANSÓ / JOSÉ JOAQUIN ESTEVE VAQUER / ANDREU JULIÀ SERRA Làrxiu de música de la seu de Mallorca RAFAEL FORTEZA I FORTEZA Composiciones de músicos mallorquines que figuran en el inventario del archivo musical del santuario se nuestra señora de Lluch ANTONI GILI I FERRER La música a l’esglèsia de l’Anuncació, (La sang) MIQUEL PONS I BONET Petita històrica d’un bombardí JOAN PARETS I SERRA / ANDREU RAMIS I PUIG-GROS L’ocarina a Mallorca- Aproximació històrica i musicológica. ALBERT CARVAJAL / JOAN LITERAS / ANTONI GOMILA Consideracions històriques sobre l’origen de les bandes de música a Mallorca JOAN MOLL I MARQUES Aspectes de la correspondència de Baltasar Samper amb Ms. Joan María Thomàs (I) Ma. ÀNGELS FERRER FORÉS Cuatro canciones de juventud de Bernat Julià DIEGO LEÓN I FIORAVANTI Catalogación de las obras de Mn. Bernat Julià i Rosselló (Arxiu Schola Cantorum del seminari de Mallorca) RAMÓN CODINA I BONET La mallorquina y el oficial (Madrid 1787) JUAN FRANCISCO DE DIOS HERNÁNDEZ El reverso iluminado