II Simposium sobre els Orgues Històrics de Mallorca. INCA

II Simposium sobre els Orgues Històrics de Mallorca. INCA
Preu: 12,48 €
Comprar
No disponible en aquests moments. Contacta amb nosaltres per a més informació.
DL00567 Fundació ACA
249
1996
1996
ANTONI MULET I BARCELÓ Els organers de la Familia Bosch ANTONI MULET I BARCELÓ - ARNAU RAYNÉS Els orgues d’Inca PERE FIOL I TORNILA La música de Sor Clara Andreu l’Orgue del Monestir ANTONI MULET I BARCELÓ Llista cronológica de Mestres orgueners que han treballat a Mollorca fins 1935 JUAN MESTRE Los Organos de Lluc XAVIER CARBONELL El orgues portatius a l’Iconografía Musical de Mallorca BARTOMEU MULET I RAMIS Fundació i dotació del benefici de l’orgue parroquial que feu la Universitat i Vila de Sineu MIQUEL BOTA TOTXO L’extraordinària importància de Joan Baptsta Cabanilles dins el Món de la Música SEBASTIÀ SALOM I MAS La custòdia dels Orgues Historics MIQUEL PONS L’ajuntament i la Parroquia de Santanyi compren l’orgue de Sant Domingp, Obra de Jordi Bosch Trobades de documentalistes musicals GUILLEM BONET I VIDAL Mestres de solfa a la Sapiencia JOSEP NICOLAU I BAUZÀ Un plet mogut per la Capella dels Músics de la Seu de Mallorca contra el seu Capítol en el segle XVIII JOAN PARETS I SERRA Llista de Cantants lirics Mallorquins MIQUEL ALENYAR FUSTER Ricard Anckermann i la Musica ANTONI RIERA I ESTARELLES La meva visió, personal i humana, de Mn Joan Maria Thomàs - recordances i vivències ANTONI PIZÀ Noves tendències de la Musicología Nordamericana: Avaluació i crítica PERE FIOL I TORNILA L’Schola Cantorum del Seminari de Mallorca ANTONI MULET I BARCELÓ Aproximació a l’estudi dels Caymaris, orgueners