Memòria de missió de recerca. Materials. (volum XI)

Palmira Jaquetti