Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia III / 1995