Notícies

Tota l'actualitat dels nostres compositors

Nova simfonia de Josep Pons

En el volum 6 de la Col•lecció “Compositors valencians”, publicada per Tritó en col•laboració amb la Generalitat Valenciana, s’ha publicat una simfonia inèdita de Josep Pons (1770-1818), i que s’ha classificat com a núm. 10 per tal de continuar la numeració del catàleg que ja fa anys varen iniciar Joám Trillo i José López-Calo.

L’edició d’aquesta simfonia en La major ha anat a càrrec de Josep Dolcet, qui en va localitzar el manuscrit a la Biblioteca Històrica de l’Ajuntament de Madrid, entre els fons procedents de l’antic Teatro de la Cruz.

Aquesta es va trobar junt amb altres obertures i simfonies del mateix Pons i de Sor (publicades i enregistrades), Pablo del Moral i Francisco Javier Moreno, com també de Haydn, Pleyel o Mozart i d’autors europeus menys coneguts (Rosetti, Winter, Witt, Méhul, Paër, Paisiello, Salieri, Sarti, Spontini, Mercadante, etc.)

De fet, és la primera vegada s’han trobat simfonies o obertures de Pons en arxius procedents de teatres, i això demostra que, a banda de l’ús en actes religiosos que implica la seva conservació en arxius catedralicis, aquesta música també sonava en sales de concerts o per a preludiar obres dramàtiques representades a començaments del segle XIX.

L’edició inclou també un estudi biogràfic actualitzat sobre Josep Pons, que ha estat realitzat pel musicòleg i director Ramón Ramírez Beneyto, autor d’una tesi doctoral sobre aquest compositor.

Simfonia núm. 10, Allegro

Compartir: