Joan Amades i Gelats. Del Raval a la llegenda

Victoria Pérez Royo
Joan Serra Arman