Els madrigals i la missa de difunts d’en Brudieu

Joan Brudieu ( 1520 - 1591 )