Jazz: una música clàssica dels sigle XX.

Cristòfol Trepat i Carbonell