L’Orant de Pedret

Salvador Pueyo
L’Orant de Pedret