Vals núm. 2 per a grup de guitarres

Peregrí Portolés Chulvi