Brouwer / Montsalvatge: From Barcelona to La Havana

Xavier Montsalvatge ( 1912 - 2002 )
Leo Brouwer ( 1939 )
Brouwer / Montsalvatge: From Barcelona to La Havana
Price: 14.52 €
Buy
DD00235 Barcelona Guitar Quartet
La mà de Guido
1
2002
MONTSALVATGE:
Tres cançons negres
Nana
Postals ilÀluminades
Dues danses concertants
Tríptic indià
BROUWER:
Tocata
Paisaje cubano con lluvia
Paisaje cubano con rumba