El campanar de Lleida, per a cor mixt i piano

Antoni Tolmos ( 1970 )