Quaderns d’educació de l’oida. 1 nivell elemental (amb CD)

Armando Ibáñez Mayor
Dionisio Cursá de Pedro