Obra del cançoner popular de Catalunya. Materials volum VIII

Joan Amades