Bravo Joan Pons! L’univers del baríton a Nova York

Antoni Pizà
Bartomeu Amengual