La música d’un temps-Baltasar Moyà (1861-1923)

Josep-Joaquim Esteve