La música a les Balears al segle XIX

Josep-Joaquim Esteve