El romanticisme musical a Barcelona. Els concerts.

Montserrat Comellas i Barri