Àngel Rodamilans, evocació i recerca

Bernat Vivancos i Farràs