Dites i cançons instrumentades per als més petits

Teresa Malagarriga