Obra coral i vocal
Price: 16.41 €
Buy
DD00828 Assumpta Mateu, soprano
Pau Casan, piano
David Malet, orgue
Cor de cambra Dyapason
Montserrat Bonet, direcció
Columna Música
1
12 cançons tradicionals catalanes harmonitzades per a soprano i piano.
Obres per a piano sol.
Sis tonadas catalanes volum IV.
Cançons tradicionals harmonitzades per a cor a capella.
Missa brevis en honor de santa rosa de lima y del cristo de salomó per a cor i orgue.
Canços per a un cor femení i piano.