La música de l’arxiu parroquial de Santa Maria de Verdú (segles XVII i XVIII)

Josep M. Salisi i Clos