Chez Guinjoan. Early Works

Joan Guinjoan ( 1931 - 2019 )
Chez Guinjoan. Early Works
Price: 16.41 €
Add to Cart
DD00786 Begoña López, soprano
Alejandro Zabala, piano
Escolania del ColÀlegi Sagrats Cors de Barcelona
Columna Música
1
2002
Núvols (Enric Roig)
Peixos vermells (Enric Roig)
Temptació (Enric Roig)
Raig de lluna (Enric Roig)
Cant espiritual indí (Enric Roig)Tríptic de Setmana Santa 1 (Salvador Espriu)
Tríptic de Setmana Santa 2 (Salvador Espriu)
Tríptic de Setmana Santa 2 (Tríptic de Setmana Santa 2)
Suite moderna 1
Suite moderna 2
Suite moderna 3
Momentos 1
Preludio 1
Ensayo a dos voces
El pinell de dalt
Chez García Ramos
ConstelÀlacions
Dinàmica de timbres i intensitats
Ambient i ritmes
Retorn a Catalunya (Josep Carner)