Symphonic works vol. 1

Joaquim Homs ( 1906 - 2003 )
Symphonic works vol. 1
Price: 16.41 €
Buy
DD00624 Orquesta Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
Juan José Olives, director
Columna Música
1
2006

1._Biofonia_per_a_orquestra.mp3

2._Presncies.mp3

3._Presncies.mp3

4._Presncies1.mp3

9._Soliloqui_I.mp3

11._Variacions_sobre_un_tema_popular.mp3

12._Variacio_I_Poco_piu_mosso.mp3

13._Variacio_2_Animato.mp3

14._Variacio_3_Piu_animato.mp3

15._Variacio_4_Allegro_scherzando.mp3

16._Variacio_5_Allegretto.mp3

17._Variacio_6_Allegro_ma_non_troppo.mp3

18._Variacio_7_Larghetto.mp3