Vespres a Montserrat

Vespres a Montserrat
Price: 15.73 €
Add to Cart
DD00614 Escolania de Montserrat
Escola de Monjos
Eduard Vila Perarnau, orgue
Ireneu Segarra, director
Discos de l´Abadia de Montserrat
1
2003
Vespres del Diumenge(Setmana I)

I Vespres:

1. Campanes
2. Preludi d’orgue: De les ôMiniatures per a orgueö, Odiló M. Planàs
3. Introducció
4. Himne
5. Antífona 1 i Salm 140
6. Antífona 2 i Salm 141
7. Antífona 3 i Càntic
8. Lectura i Responsori breus
9. Antífona i Càntic de Maria
10. Parenostre-Oració-Conclusió
11. Salve gregoriana

II Vespres:

12. Preludi d’orgue: De les ô Miniatures per a orgueö, Odiló M. Planàs
13. Introducció
14. Himne
15. Antífona 1 i Salm 109
16. Antífona 2 i Salm 113
17. Antífona 3 i Càntic
18. Lectura i Responsori breus
19. Antífona i Càntic de Maria
20. Parenostre-Oració-Conclusió
21. Salve Montserratina, Gregori Estrada
22. Motet ôEls nostres campsö. Text: Jordi Pinell. Música: Ireneu Segarra.