El poeta adolescent. Per a quartet vocal o cor mixt.

Josep Maria Pladevall ( 1956 )