Historic Piano Recordings
Price: 14.52 €
Buy
Not available at the moment. Contact us for more information.
DD00387 Albéniz, Granados, Malats, Marshall, Iturbi, Cases (1903-1912)
74 Minutes
La mà de Guido
1
2004
ISAAC ALBÉNIZ

1.Improvisació I

2.Improvisació II

3.Improvisació III

ENRIC GRANADOS

4.Granados:Dansa espanyola núm. 7

5.Granados:Dansa espanyola núm. 10

6.Granados:Improvisació sobre "El Pelele"

7.Scarlatti:Sonata en si b major

JOAQUIM MALATS

8.Liszt:Rapsòdia hongaresa núm. 13 en la menor

9-10.Wagner:La mort d’Isolda

11.Chopin:Vals op. 64 núm. 2

12.Malats:Serenata espanyola

FRANK MARSHALL

13.Grieg:Dansa noruega op.35 núm. 2

JOSEP ITURBI

14.Granados:Quejas o la maja y el ruiseñor

15.Albéniz:Sevilla

GUILLEM CASES

16.Granados:Dansa espanyola núm. 7

17.Granados:Dansa espanyola núm. 9

18.Granados:Dansa espanyola núm. 10

19.Granados:Dansa espanyola núm. 11