Complete works for piano I
Price: 14.52 €
Buy
DD00380 Jean Pierre Dupuy, piano
46 Minutes
Ars Harmonica
1
2004
1-16. Promptuari dels dirs

17-22. A tomb de dau

23. Cop de poma

24-26. Tres cànons en homenatge a Galileu