Japanese Folk Songs
Price: 20.59 €
Add to Cart
Not available
DP01759 Voice and piano
Casa Beethoven Publicacions
78
1985
84-398-4031-4
1. Sakura
2. Ondo no funauta
3. Konpira fune fune4. Yosakoi-bushi
5. Soran-bushi
6. Saitara-bushi
7. Komoriuta
8. Kiso-bushi
9. Pirika pirika
10. Otemoyan
11. Hietsuki-bushi
12. Yagi-bushi
13. Itsuki no komoriuta
14. Oedo nihonbashi
15. Soma nagareyama
16. Toshima-jinku
17. Kuroda-bushi
18. Aizu bandaisan
19. Nanbu-ushioiuta
20. Korikiko-bushi