Ten popular catalan songs

Narcís Bonet ( 1933 )
Ten popular catalan songs
Price: 13.84 €
Add to Cart
DP00360 Mixed choir (SATB)
Narcís Bonet
Dinsic
63
2001
En aquell temps
El pobre alegre
L’escrivaneta
L’enemic de les dones
Quatre mil anys hi havia
Alabem primerament
El bon Jesuset
Muntanyes del Canigó
Sa ximbomba
La filadora