Sonades de la calor del foc, for chamber ensemble

Josep Maria Mestres-Quadreny ( 1929 - 2021 )
Sonades de la calor del foc, for chamber ensemble
Price: 20.02 €
Add to Cart
DP00224 Fl, Cl, Cr, Pno, V, Va, Vc
13 Minutes
La mà de Guido
34
1999
84-89757-45-3