Follet, lyric drama in three acts

Enrique Granados ( 1867 - 1916 )
Follet, lyric drama in three acts
Price: 19.97 €
Buy
TD00112 Tritó
8328102016166

ACTE I
1. Escena I
2. Escena II
3. Escena III

ACTE II
4. Escena I
5. Escena II

ACTE III
6. Preludi
7. Escena I
8. Escena II