Sa rateta presumida- En Patufet - La llebre i la tortuga

Jaume Coll