El códex musical de las Huelgas - vol. I Introducció

Rafael Anglés ( 1816 )