Quaranta anys de vida del concurs d’execució musical. Alguns records.

Maria Canals