Missa a la Mare de Déu de Núria (voz), by Lluís Romeu

Lluís Romeu