El càntic dels càntics (piano-vocal score)

Ricard Lamote de Grignon
El càntic dels càntics (piano-vocal score)

Barcelona ( 1899 ) - Barcelona ( 1962 )