Francesco Canova da Milano

Monza ( 1497 ) - Milano ( 1543 )
Francesco Canova da Milano
Entre 1516 i 1539 serví a Roma com a llaudista i violinista als Papes Lleó X, Adrià VI, Climent VII i Pau III. Després del saqueig de la ciutat se n’anà a Piacenza, tornanr el 1528. Al 1530 ocupa el lloc d’organista a la Catedral de Milà, i al 1535 és de nou a Roma com a tutor u mestre de Ottavio Farnese (net de Pau III) com a llaudista al servei del Cardenal Ippolit de Medici. És provable que al 1536 fos visitat a Roma pel vihuelista granadí Luys de Narváez, que acompanyava al secretari de Carles V.

Aquesta mateix any publicà la seva primera música impresa, que va aparèixer simultàniament a Nàpols, Milà i Venècia. Van ser les seves úniques obres publicades en vida. Al 1538 viatjà a Niça per tocar davant Carles V i Francesc I, que quedà tan complagut que el va recompensar amb 225 livres. També viatjà a París. En morir, el seu pare li erigí una làpida memorial a l’església de Santa Maria della Scala de Milà.

La seva música és virtuosa i apassionada.