Pedro Ruimonte

Zaragoza ( 1565 ) - Zaragoza ( 1627 )
Pedro Ruimonte
Nascut a Saragossa el 1565, es pensa que va ser format musicalment en la clase pública de cant d’orgue (polifonia) i contrapunt que diariament impartia Melchor Robledo. Els seus primers càrrecs musicals es desconeixen. El primer càrrec que es coneix va tindre-lo des de 1599 al menys, amb els càrrecs i títols de "maestro de música en la capilla y cámara de sus Altezas Serenísimas", els prínceps Governadors dels Països Baixos, l’Arxiduc Albert i la Infanta Isabel Clara Eugenia, en la seua Cort de Bruseles. Regresa a Saragossa el 1614.
Ocupant aquesta plaça va editar tres volúmens de la seua preciada música: "Missae Sex IV. V. et VI. vocum" (Amberes, 1604); "Cantiones sex vocum" (Amberes, 1607); "Parnaso español de Madrigales y Villancicos a cuatro, cinco y seis" (Amberes, 1614).

Publicacions (0)

Pedro Ruimonte