Manel Camp

Manresa - Barcelona ( 1947 )
Pianista i compositor. Va estudiar piano al Conservatori Superior Municipal de Barcelona i composició contemporània i orquestració amb Joan Guinjoan. S’inicia professionalment amb el grup FUSIOON, i, després treballà amb els màxims representants de la Nova Cançó. Va posar en marxa la seva carrera en solitari a partir de 1984, amb projectes com el Manel Camp Trio, el duet amb la pianista clàssica Ludovica Mosca, el duet amb el també pianista de jazz Kitflus, l’Acústic Jazz Quintet, el quartet Jazz Songs o els espectacles Fades i Banda Sonora, a banda dels seus treballs a piano sol.

Com a compositor te la banda sonora d’una dotzena de pel•lícules, diversos ballets i obres de cambra, ha col•laborat amb diverses orquestres i té enregistrats més de 30 discos interpretant diversos estils.Ha compost els musicals El Retaule de la Llum, Més enllà del bosc i ha musicat Verdaguer a Canigó i Fades.

És el cap del Departament de Jazz i Música Moderna de l’Escola Superior de Música de Catalunya, (ESMUC), i professor d’improvisació musical al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Ha estat director musical de l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i va crear el Taller de Música Moderna Esclat de Manresa, a més d’impartir cursos i seminaris arreu de l’Estat espanyol.

Ha estat guardonat amb els premis més representatius de l’entorn musical del nostre país tan com a compositor com d’intèrpret.