Josep Gallés

Castellterçol - Barcelona ( 1761 ) - Vic - Barcelona ( 1836 )
Josep Gallés
Va ser organista i mestre de capella de la catedral de Vic. La seva biografia és escassa i el seu testimoniatge humè es redueix als manuscrits que es conserven de la seva obra. Va compondre versets i altres obres per a orgue, però la seva aportació fonamental a la literatura per a teclat és el recull de 23 sonates.